ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 5.A

Triedna učiteľka: Mgr. Liana Bahledová

Rozvrh hodín


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia Anglický jazyk
Geografia

 

Utorok Slovenský jazyk a literatúra
Technika Matematika Náboženský výchova

Hudobná výchova

Telesná a športová výchova

Streda Anglický jazyk
Dejepis Matematika Informatika

Slovenský jazyk a literatúra

Výtvarná výchova

Štvrtok Matematika Biológia Slovenský jazyk a literatúra
Telesná a športová výchova

Geografia


Piatok Slovenský jazyk a literatúra
Dejepis Telesná a športová výchova

Matematika

Anglický jazyk

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra        
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Technika Mgr. Erik Lekýr
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia ThLic. Hyacinta Balgová
Hudobná výchova
Mgr. Michaela Ridzoňová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Náboženská výchova
Mgr. Jozef Novák
Výtvarná výchova Mgr. Zuzana Moravčíková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk