ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 5.A

Triedna učiteľka: ThLic. Hyacinta Balgová

Rozvrh hodín


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Anglický jazyk
Biológia Matematika Slovenský jazyk a literatúra Dejepis

Hudobná výchova

Utorok Slovenský jazyk a literatúra Telesná  a športová výchova Matematika Náboženská výchova Výtvarná výchova
Streda Geografia Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Informatika Matematika Telesná a športová výchova
Štvrtok Matematika Dejepis Geografia Biológia Slovenský jazyk a literatúra
Piatok Technika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Telesná a športová výchova Matematika

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra        
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Technika Mgr. Erik Lekýr
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Matematika Mgr. Júlia Györgyová
Biológia ThLic. Hyacinta Balgová
Hudobná výchova
Mgr. Michaela Ridzoňová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Náboženská výchova
Mgr. Jozef Novák
Výtvarná výchova Mgr. Zuzana Moravčíková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk