ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Ďörďová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Dejepis Technika Matematika Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Chémia
Utorok Matematika Biológia Slovenský jazyk a literatúra Geografia Telesná a športová výchova d./ Náboženská výchova ch. Telesná a športová výchova ch./ Náboženská výchova d.
Streda Slovenský jazyk a literatúra Matematika Fyzika Anglický jazyk Informatika Hudobná výchova
Štvrtok Geografia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Fyzika Telesná a športová výchova ch./ Občianska náuka d. Telesná a športová výchova d./ Občianska náuka ch.
Piatok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Chémia Anglický jazyk Výtvarná výchova Nemecký jazyk

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra           
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Nemecký jazyk Mgr. Izabela Ďurčeková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Občianska náuka Mgr. Mgr. Mária Ďörďová
Hudobná výchova
Mgr. Mária Ďörďová
Výtvarná výchova
PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Technika Mgr. Erik Lekýr
Náboženská výchova - rím.-kat.
Mgr. Jozef Novák
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
Náboženská výchova - evanj.
Mgr. Zuzana Alcnauerová


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk