ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ingrid Suchárová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Dejepis Geografia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova ch./ Výchova umením d. Telesná a športová výchova d./ Výchova umením ch.
Utorok Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Fyzika Biológia Informatika
Streda Matematika Slovenský jazyk a literatúra Biológia Telesná a športová výchova d./ Náboženská výchova ch. Telesná a športová výchova ch./ Náboženská výchova d. Fyzika
Štvrtok Geografia Technika/ Svet práce Matematika Dejepis Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra
Piatok Nemecký jazyk Chémia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Telesná a športová výchova d./ Občianska náuka ch. Telesná a športová výchova ch./ Občianska náuka d.

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra           
Mgr. Dana Bobálová
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Nemecký jazyk Mgr. Izabela Ďurčeková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia ThLic. Hyacinta Balgová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Občianska náuka PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Výchova umením Mgr. Mária Ďörďová
Svet práce Mgr. Erik Lekýr
Technika Mgr. Erik Lekýr
Náboženská výchova
Mgr. Jozef Novák
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk