ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 6.A

Triedna učiteľka: Mgr. Liana Bahledová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Geografia Informatika Telesná a športová výchova Matematika Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra
Utorok Fyzika Matematika Náboženská výchova Biológia Slovenský jazyk a literatúra
Streda Anglický jazyk Telesná a športová výchova Občianska náuka Dejepis Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Štvrtok Technika Biológia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Matematika Hudobná výchova
Piatok Matematika Dejepis Slovenský jazyk a literatúra Geografia Fyzika Výtvarná výchova

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Občianska náuka PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Náboženská výchova
Mgr. Jozef Novák
Technika Mgr. Erik Lekýr
Hudobná výchova Mgr. Michaela Ridzoňová
Výtvarná výchova PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk