ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 6.A

Triedna učiteľka: PhDr. Annamária Čeri  Maulíková

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Technika Matematika Anglický jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Fyzika

Informatika

Utorok Dejepis Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Telesná a športová výchova ch. / Výtvarná výchova d. Telesná a športová výchova d. / Výtvarná výchova ch.
Anglický jazyk
Streda Náboženská výchova
Matematika Geografia Slovenský jazyk a literatúra

Občianska náuka

Anglický jazyk

Štvrtok Fyzika Matematika Biológia Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova ch. /Hudobná výchova d.
Telesná a športová výchova d. /Hudobná výchova ch.
Piatok Geografia Dejepis Matematika
Biológia Slovenský jazyk a literatúra

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Občianska náuka PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Náboženská výchova rím.-kat. Mgr. Jozef Novák
Technika Mgr. Erik Lekýr
Hudobná výchova Mgr. Zuzana Moravčíková
Výtvarná výchova - dievčatá PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Výtvarná výchova - chlapci Mgr. Martina Buková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk