ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Školská jedáleň Poplatky
Poplatky

Poplatky za stravu v šk. roku 2014/2015:

Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - celodenná 1,05 EUR
Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - poldenná (desiata+obed) 0,84 EUR
Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - desiata 0,24 EUR
1. stupeň (1.-4. ročník) - obed 0,88 EUR
2. stupeň (5.-9. ročník) - obed 0,95 EUR
Zamestnanci - obed 2,17 EUR

Platné od 01.03.2012

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred šekom, bezhotovostným prevodom, alebo priamym vkladom:

Účet č.: 1645680159/0200 (VÚB, a.s.)
Variabilný symbol: mesiac, za ktorý sa platí (napr. 01/2011)
Správa: Meno a trieda žiaka

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk