ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 7.A

Triedna učiteľka: PhDr. Annamária Čeri Maulíková

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Chémia Výtvarná výchova Matematika Telesná a športová výchova
Utorok Biológia Anglický jazyk Matematika Náboženská výchova Občianska náuka Slovenský jazyk a literatúra
Streda Telesná a športová výchova Geografia Matematika Dejepis Slovenský jazyk a literatúra Chémia
Štvrtok Anglický jazyk Technika Biológia Matematika Informatika Slovenský jazyk a literatúra
Piatok Geografia Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Anglický jazyk Hudobná výchova

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia Mgr. Mária Ďörďová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Občianska náuka Mgr. Mária Ďörďová
Náboženská výchova rím.-kat. Mgr. Jozef Novák
Náboženská výchova evanj. Mgr. Zuzana Alcnauerová
Technika Mgr. Erik Lekýr
Hudobná výchova Mgr. Zuzana Moravčíková
Výtvarná výchova - dievčatá PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Výtvarná výchova - chlapci Mgr. Martina Buková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
Nemecký jazyk Mgr. Izabela Ďurčeková
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk