ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 7.A

Triedna učiteľka: PhDr. Annamária Čeri Maulíková

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Chémia Výtvarná výchova Matematika Telesná a športová výchova
Utorok Biológia Anglický jazyk Matematika Náboženská výchova Občianska náuka Slovenský jazyk a literatúra
Streda Telesná a športová výchova Geografia Matematika Dejepis Slovenský jazyk a literatúra Chémia
Štvrtok Anglický jazyk Technika Biológia Matematika Informatika Slovenský jazyk a literatúra
Piatok Geografia Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Matematika Anglický jazyk Hudobná výchova

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Dejepis PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Občianska náuka PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Náboženská výchova
Mgr. Jozef Novák
Technika Mgr. Erik Lekýr
Hudobná výchova Mgr. Michaela Ridzoňová
Výtvarná výchova PhDr. Annmária Čeri Maulíková
Telesná a športová výchova
Mgr. Erik Lekýr
Nemecký jazyk
Mgr. Izabela Ďurčeková 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk