ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Zápis do 1. ročníka na šk.r. 2020/2021 - link+tlačivá
Streda, 15 Apríl 2020

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna, ktorá mu vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb na školský rok 2020/2021 na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Zápis je organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.

Ponúkame vám možnosť zápisu:

  • zaslanie žiadosti a zápisného lístka  (PRÍLOHA) poštou od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020,

  • osobnou účasťou zákonného zástupcu od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 v čase od 9:00 hod. 12:00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča  alebo zákonného zástupcu.

V prípade otázok sa informujte na telefónnom čísle: 0918651438.

Tešíme sa na Vás!

 
Zápis do 1. ročníka na šk.r. 2020/2021
Streda, 08 Apríl 2020

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna, ktorá mu vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb na školský rok 2020/2021 na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Zápis je organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.

Ponúkame vám možnosť zápisu:

  • elektronickou formou cez elektronický formulár od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020,
  • zaslanie žiadosti a zápisného lístka  poštou od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020,
  • osobnou účasťou zákonného zástupcu od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 v čase od 9:00 hod. 12:00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Dokumenty potrebné na zápis nájdete na stránke školy od 15.04.2020.

Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča  alebo zákonného zástupcu.

V prípade otázok sa informujte na telefónnom čísle: 0918651438.

Tešíme sa na Vás!

 
Oznámenie - Prerušenie vyučovania až do odvolania
Streda, 25 Marec 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou Čebovce oznamuje rodičom a žiakom, že toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a vzdelávania bude naďalej zabezpečovať prezenčnou formou a samoštúdiom žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Ďalšie dôležité informácie:

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nariadené obmedzenia a chránili seba a zdravie svojich blízkych.

Buďte zodpovední!

 
Oznámenie - prerušenie vyučovania na školách
Štvrtok, 12 Marec 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

 
Oznámenie - Preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom
Utorok, 10 Marec 2020

Na základe usmernenia MŠVaV SR Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb prijala nasledovné preventívne opatrenia:

1. Nebudú sa organizovať akékoľvek výlety, exkurzie.

2. Nebudú sa organizovať kultúrne podujatia.

3. Budú sa dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < 1 2 3 5 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 5 z 122
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk