ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Základná Umelecká Škola oznamuje – prijímačky :: Művészeti oktatás Csábon - felvételi
Pondelok, 06 September 2021

ZUŠ Balog nad Ipľom – MA Ipolybalog

 

Milí rodičia a deti!

Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2021/2022 je možnosť prihlásiť sa do Základnej umeleckej školy v Čebovciach.

Prihlásiť sa môžete na spev, zborový spev a na rozličné hudobné nástroje (gitara, flauta, klavír, keyboard, saxofón, klarinet ...). Vo výtvarnom odbore sa deti môžu zoznámiť s technikami kresby, maľby, grafiky a modelovania. A môžete sa prihlásiť aj na tanečný odbor.

Termín prihlášok: 8. 9. 2021 (streda) medzi 13.00 – 17.00 hod. v hudobnej miestnosti ZŠ.

Kontakty: Veronika Zaťko, mobil: 0908 406 006, e-mail: veronika.zatko@zusmabalog.sk .


Kedves szülők és gyerekek!

Értesítjük önöket, hogy a 2021/2022-es tanévben is lehetőség nyílik a Csábi Alapiskolában zeneművészeti, képzőművészeti és táncoktatásra.

A zeneművészeti oktatás keretében ének, kóruséneklés és különböző hangszerek (gitár, furulya, zongora, keyboard, hegedű, szaxofon, klarinét stb.) megismerése vár a gyerekekre. A képzőművészeti oktatás magába foglalja a rajz, festészet, grafika, modellezés, gyakorlatbeli elsajátítását. A táncoktatásra szintén várjuk a jelentkezőket.

Jelentkezés időpontja: 2021. szeptember 8. (szerda) 13:00 – 17:00 óra között az alapiskola zenetermében.

Elérhetőségek: Zaťko Veronika, mobil: 0908 406 006, e-mail: veronika.zatko@zusmabalog.sk

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk