ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Vyučovanie od 28.09.2020 - návrat do zelenej fázy.
Piatok, 25 September 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb vám oznamuje, že na  základe usmernenia  z RÚVZ vo Veľkom Krtíši sa škola

od pondelka 28.09.2020 opäť vracia  do ZELENEJ FÁZY.

Tento pre školu priaznivý zvrat udalostí nastal na základe toho, že od prítomnosti pozitívne testovaných zamestnancov v škole uplynulo 10 dní, čo je po novom dĺžka karantény v prípade neobjavenia sa ďalšieho nositeľa vírusu z rovnakého prostredia, teda v našom prípade z prostredia školy.

Oznamujeme všetkým skončenie nariadeného karanténneho opatrenia.

Z uvedeného vyplýva, že od pondelka 28.09.2020 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

Zákonný zástupca predkladá po prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Toto  vyhlásenia o bezinfekčnosti  bude zákonným zástupcom doručené na ich mailové adresy alebo si môžu  vytlačiť zo stránky našej školy.

Aktualizované vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk