ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Oznámenie - Preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom
Utorok, 10 Marec 2020

Na základe usmernenia MŠVaV SR Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb prijala nasledovné preventívne opatrenia:

1. Nebudú sa organizovať akékoľvek výlety, exkurzie.

2. Nebudú sa organizovať kultúrne podujatia.

3. Budú sa dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

a)pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

b) nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

c) pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

d) vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Odporúčame rodičom, aby pravidelne dopĺňali hygienické vrecúška žiakov jednorazovými hygienickými vreckovkami a dezinfekčným prostriedok na báze alkoholu.

V prípade potreby sa v škole budeme riadiť ďalšími pokynmi a odporúčaniami MŠVaVSR, RÚVZ.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk