ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Oznámenie - Prerušenie vyučovania až do odvolania
Streda, 25 Marec 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou Čebovce oznamuje rodičom a žiakom, že toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a vzdelávania bude naďalej zabezpečovať prezenčnou formou a samoštúdiom žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Ďalšie dôležité informácie:

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nariadené obmedzenia a chránili seba a zdravie svojich blízkych.

Buďte zodpovední!

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk