ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Naša škola v oranžovej fáze - 08.10. - 09.10.2020
Streda, 07 Október 2020

Na základe platných usmernení vám riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že dňom  08.10.2020 na základe usmernenia RÚVZ Veľký Krtíš naša škola vstupuje do oranžovej fázy.

V súlade  manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30.09.2020 a na základe usmernenia RÚVZ vo Veľkom Krtíši sme prerušili vyučovanie  v ročníku 8.A triedy základnej školy, nakoľko bola 1 žiačka tejto triedy pozitívne testovaná na COVID-19.

Žiakom dotknutej triedy bude od 08.10.2020 do 09.10.2020 výchovno-vzdelávací proces realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa rozvrhu a podľa pokynov učiteľov.

Od 12.09.2020 (pondelok) bude  prebiehať  vyučovanie riadne prezenčnou formou podľa rozvrhu 8.A  triedy.

V karanténe sú len osoby, ktoré sú pozitívne a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s nimi. Tie budú kontaktované RÚVZ a budú  postupovať podľa ich pokynov.

Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú. Jedinou povinnosťou je monitorovať zdravotný stav žiakov a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk