ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Karneval
Štvrtok, 26 Február 2009

Dňa 20.12.2009 telocvičňa ZŠ s MŠ v Čebovciach ožila  hudbou, detským krikom a smiechom. Všetci žiaci od najmenších škôlkárov až po deviatakov sa tešili z karnevalového dňa, ktorý pre nich pripravilo vedenie školy spolu s Radou rodičov.

Už od rána sa telocvičňa zapĺňala pestrými maskami. O hudbu sa postaral DJ Bobec a Julo Kniesner, ktorý zabával nielen deti, ale aj rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na svoje ratolesti.

Masky hodnotila porota zostavená z učiteľov a žiakov žiackeho parlamentu.  40 najzaujímavejších, najkreatívnejších masiek bolo odmenených držiakom na mobilný telefón. Ale aj zvyšných 42 masiek dostalo malú pozornosť. Ceny pre masky zakúpila Rada rodičov.  Po vyhodnotení sa masky prezliekli a zábava pokračovala diskotékou až do 13,00 hod. Nepochybne sa už teraz  všetci tešia na karneval v budúcom roku.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk